TEL: 0903 511 879 | MAIL: gato@gato.sk

Naše služby

MONTÁŽ PLYNOVÝCH KOTLOV A ĎALŠIE SLUŽBY


Naša spoločnosť Vám ponúka nasledovné služby:

 • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • solárne panely: predaj, dovoz, montáž a uvedenie do prevádzky
 • plynové kotly: predaj, dovoz, montáž a uvedenie do prevádzky
 • plynové a elektrické sporáky: predaj, dovoz, montáž a uvedenie do prevádzky
 • prietokové ohrievače: predaj, dovoz, montáž a uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis plynových, elektrických kotlov, solárnych systémov, regulácii
 • podlahové kúrenie, radiátorové kúrenie, regulácia
 • plynové rozvody: zabezpečíme projekt, zrealizujeme a urobíme revíziu
 • rozvody vody, montáže vodovodných batérií a sanity
 • servis a opravy plynových kotlov, elektrokotlov, solárnych systémov a regulácii
 • elektroinštalácie, bleskozvody


Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

 • Bg - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • Bd - zásobovanie plynom z kovových stabilných alebo prepravných tlakových nádob do výkonu 10 Nm3/h
 • Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do 0,4 MPa
 • Ah - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW


Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

 • E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V
 • bleskozvody


Naše oprávnenia:

scvedceniecert6opravnenie ez sro webopravnenie_0249_v

opravnenie_pz_sroosvedcenie_vosvjunkers2