TEL: 0903 511 879 | MAIL: gato@gato.sk

Servis

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV, REVÍZIE


Sme zmluvný servisný partner pre značky JUNKERS, BOSCH, BUDERUS, WOLF. Vykonávame uvedenie do prevádzky, revízie, záručný a pozáručný servis, sezónne čistenie výmenníkov a zoradenie horákov analyzátorom spalín. Pravideľný ročný servis prevedieme podľa servisných úkonov určených výrobcom zariadenia, platných noriem a vyhlášok. Po ukončení servisu vykonáme revíziu zariadenia s vystavením revíznej správy, ktorá je platným dokladom pre kontrolné orgány, aj pre poisťovne. Záručné a pozáručné opravy, pravidelné revízie, poradenstvo, komplexná starostlivosť o Vaše zariadenie. Vykonávame revízie komínov, plynových zariadení, elektrických zariadení a tlakových nádob. Sme certifikovaná firma Technickou inšpekciou a Inšpektorátom práce. Naši technici sa každoročne zúčastňujú preškolenia u výrobcov zariadení a v zákonnej lehote absolvujú preverenie odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou SR.